Czynniki predysponujące do wystąpienia kulawizn u bydła

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Stan zdrowia zwierząt jest jednym z czynników wpływających na osiąganie wysokiej wydajności mlecznej oraz długowieczności. Choroby racic oraz nóg stanowią jedną z ważniejszych przyczyn brakowania krów. Ponadto zaniedbania w tym obszarze nie wpływają korzystnie na opłacalność hodowli. Kulawizna stanowi poważny i częsty problem. Poprawa zdrowia nóg i racic niejednokrotnie poprawia ekonomikę chowu bydła mlecznego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.