Zaburzenia płodności bydła na tle grzybiczym

Karol Kotowski; Kępno

 

Opłacalność hodowli i chowu bydła jest w głównej mierze zależna od prawidłowego przebiegu rozrodu stada podstawowego. Jak wynika z danych specjalistów od rozrodu bydła, za płodną krowę uznaje się taką, która co roku tj. co 365 dni rodzi zdrowe, dające się utrzymać przy życiu i odchować cielę. Okazuje się, że w praktyce jest to nie zawsze do osiągnięcia, gdyż wiele czynników środowiska zewnętrznego, a także wewnętrznego, skutkuje zaburzeniami w rozrodzie. Czynniki te mogą prowadzić do przerwania ciąży i występowania przed terminem porodu. Z reguły w takich przypadkach następuje wówczas wydalenie obumarłego lub niezdolnego do życia płodu, czyli do poronienia. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.