Oświetlenie LED w oborach

Przemysław Marek

 

Oświetlenie budynku jest jedną ze składowych mikroklimatu obiektu i chociaż nie jest wymieniane na pierwszym miejscu, stanowi równie ważną jego część, tak jak jakość powietrza czy poziom akustyczny. Bydło, jako zwierzęta prowadzące główną aktywność w ciągu dnia, wymagają oświetlenia budynku dostosowaną do swoich potrzeb fizjologicznych. Może dzięki temu zachować naturalny behawioryzm i odruchy oraz realizować interakcje w stadzie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.