Wartość biologiczna siary oraz metody jej konserwacji

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Siara stanowi pierwszą i najważniejszą paszę w życiu nowonarodzonych cieląt. Podawanie siary jest niezbędne by uzyskać zdrowe i prawidłowo rozwinięte cielęta. Jej jakość jest uzależniona od składu kształtowanego przez czynniki środowiskowe.

Zaloguj się, aby zobaczyć.