Wiek pierwszego wycielenia

Ewa Januś; Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Skuteczność reprodukcji jest u bydła kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność produkcji mleka bądź mięsa wołowego, a podstawowymi celami w użytkowaniu rozpłodowym krów jest maksymalnie wczesne pierwsze wycielenie oraz uzyskiwanie w ciągu roku jednego cielęcia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.