Strefa Bydło

Hodowca Bydła 12/2019

Drożdże w dawce dla przeżuwaczy

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Pozytywny wpływ dodatku drożdży do diet zwierząt przeżuwających jest znany od ponad 100 lat. Dzięki postępowi w rozwoju nauki o żywieniu obecnie znane są dokładnie mechanizmy korzystnego wpływu poszczególnych składników zawartych w drożdżach na organizmy zwierząt. Drożdże można stosować jako dodatek do diet wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, ale najlepsze efekty uzyskuje się przy ich dodawaniu do diet przeżuwaczy, zwłaszcza krów wysoko wydajnych i cieląt w okresie odchowu.

Żywienie jałówek ras mlecznych w różnych okresach wychowu

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

Racjonalny wychów jałówek ras mlecznych powinien umożliwić wprowadzenie ich do stada krów przy jak najniższych kosztach i równoczesnym zapewnieniu warunków środowiskowych, pozwalających w pełni wykorzystać odziedziczone zdolności do produkcji mleka. Wymaga to zastosowania w praktyce systemów żywienia pokrywających w pełni energetyczne i białkowe potrzeby w różnych okresach wychowu. Jednym z efektywnych sposobów obniżenia kosztów żywienia i utrzymania jałówek jest wczesne krycie (inseminacja) i przez to skrócenie okresu wychowu do pierwszego wycielenia.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.