Historia, aktualny stan i perspektywy sektorów biopaliw transportowych w Polsce

Joanna Stasiak-Panek – ARR, Klaudia Staneta, Joanna Kaniewska

Początki biopaliw transportowych w Polsce sięgają II dekady XX w. Uwarunkowania prawne związane z biopaliwami transportowymi ulegają ciągłym zmianom, szczególnie w ostatniej dekadzie. Dyrektywy 2003/30/EC i 2001/77/EC w 2011 r. zastąpiła Dyrektywa 2009/28/EC. Obecnie trwa implementacja polskiego prawa do tej Dyrektywy, która dodatkowo ulega zmianie. W wyniku szeregu czynników makrootoczenia (głównie zmiana otoczenia prawnego) i otoczenia konkurencyjnego atrakcyjność krajowych sektorów biopaliw transportowych produkowanych z roślin jadalnych (uznanych umownie za 1. generację) ulega zmniejszeniu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.