Separowana gnojowica jako ściółka

Michał Boćkowski, Marek Gaworski
SGGW w Warszawie

 

Nowoczesne podejście do produkcji bydła wiąże się z systematycznym poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań funkcjonalnych, stanowiących o podnoszeniu sprawności utrzymania zwierząt w pomieszczeniach inwentarskich. Jednym z takich rozwiązań j est wykorzystanie separowanej gnojowicy jako ściółki.

W coraz większej liczbie gospodarstw nastawionych na towarową produkcję mleka rośnie znaczenie przywiązywane do komfortu i dobrego samopoczucia krów. Co zaś innego jest w stanie zapewnić krowom wysoki komfort, jeśli nie wygodne podłoże legowiskowe oraz możliwość swobodnego poruszania się na danym obszarze?

Zaloguj się, aby zobaczyć.