Preparaty mlekozastępcze dla cieląt część 1

Adam Mirowski

 

Żywienie cieląt ma kluczowy wpływ na ich wzrost i rozwój. Oddziałuje również na późniejsze etapy życia. Co ważne, ma duże znaczenie w aspekcie opłacalności produkcji. W odchowie cieląt mleko pełne często zastępuje się tańszymi preparatami mlekozastępczymi.

Według danych z USA na początku lat 90. ubiegłego wieku preparaty mleko zastępcze stosowano na prawie 60% ferm bydła mlecznego, a w 2007 roku na ponad 70% (Heinrichs i wsp., 1995; USDA, 2007; rys. 1). Zastąpienie mleka preparatami mleko zastępczymi stwarza możliwość obniżenia kosztów. Pierwsza część artykułu dotyczy składu preparatów mlekozastępczych dla cieląt. Opisano zagadnienia związane z białkiem, tłuszczem i węglowodanami.

Zaloguj się, aby zobaczyć.