Bezpieczne wykorzystanie mocznika jako substytutu białka

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Stosowanie dodatku mocznika lub innych związków azotowych niebiałkowych, np. soli amonowych, nie jest zagadnieniem nowym. Już ponad 100 lat temu wykazano w badaniach naukowych, że w dawkach pokarmowych dla bydła i owiec dodatkiem mocznika lub innych związków azotowych, takich jak biuret, mleczan amonu, amoniak, siarczan amonu itp., można zastąpić znaczną część naturalnego białka zawartego w paszy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.