Optymalny termin pierwszego zbioru

Romuald Dembek; UTP w Bydgoszczy


W praktyce rolniczej pod pojęciem optymalny termin pierwszego zbioru należy rozumieć ściśle określony i stosunkowo krótki okres w którym koszona zielonka posiada najkorzystniejsze parametry żywieniowe. Jest to możliwe do zrealizowania na łąkach trzy- lub czterokośnych oraz bardzo rzadko na łąkach dwukośnych i wynika z biologii, a także tempa wzrostu i rozwoju dominujących traw pastewnych. Duży udział traw dzikorosnących (=nieuprawnych) i/lub turzyc, nawet jeżeli koszone są w odpowiedniej fazie rozwojowej nie zapewni pozyskania runi o wysokich parametrach żywieniowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.