Zasady kośnego użytkowania łąk

Stefan Grzegorczyk; Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Na wielkość plonu i jakość pozyskiwanej paszy z użytków zielonych obok wielu czynników siedliskowych w głównej mierze wpływa pratotechnika – zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, użytkowanie. W użytkowaniu kośnym szczególną uwagę należy zwrócić na termin zbioru (zwłaszcza pierwszego pokosu), wysokość koszenia i częstotliwość użytkowania, a więc ile razy w ciągu sezonu wegetacyjnego będziemy kosić łąkę.

Zaloguj się, aby zobaczyć.