Pastwiskowe żywienie krów mlecznych

Wojciech Neja; Zakład Hodowli Bydła, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Pastwiska są doskonałym źródłem taniej paszy dla przeżuwaczy i przy odpowiednim składzie botanicznym runi mogą być wyłączną paszą w żywieniu zwierząt. Odpowiednia ilość i jakość paszy na pastwisku oraz prawidłowa organizacja wypasu może pozwolić na uzyskiwanie około 15-20 litrów mleka dziennie od krowy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.