Odchów cieląt ras mięsnych

Maciej Adamski; UP Wrocław


Prawidłowy odchów młodych zwierząt, nie zależnie od przyjętego systemu, decyduje o późniejszym ich użytkowaniu. Wybór odpowiedniego systemu odchowu cieląt uzależniony jest od warunków naturalnych gospodarstwa (własna baza paszowa, pastwisko, położenie geograficzne, zasobność w wodę, i wiele innych), sezonu wycieleń oraz systemu utrzymania stada.

Zaloguj się, aby zobaczyć.