Współczesne kierunki doskonalenia bydła mlecznego w Polsce

Piotr Wójcik; Instytut Zootechniki PIB


Obowiązujący w kraju indeks selekcyjny PF (produkcja i funkcjonalność) obejmujący zarówno podindeksy produkcyjne (białko i tłuszcz) jak również funkcjonalne (pokrój, płodność, komórki somatyczne, długowieczność). Każdy kto śledzi wyniki oceny wartości hodowlanej bydła wie, że podindeksy są zbudowane z licznych wartości hodowlanych wybranych cech. Tak więc w pokroju mamy 5 ogólnych podindeksów, a w płodności 4 podindeksy. Ze względu na dużą intensyfikację produkcji, dostępność dobrego materiału hodowlanego, zmiany jakie zaszły w technologii utrzymania i użytkowania bydła mlecznego, czy też wzrost oczekiwań konsumentów zaistniała konieczność prowadzenia badań nad szerszą możliwością wykorzystania cech funkcjonalnych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.