Wczesne inseminacje jałówek

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa


Racjonalny wychów jałówek powinien umożliwić wprowadzenie ich do stada krów mlecznych przy jak najniższych kosztach i równoczesnym zapewnieniu warunków środowiskowych, pozwalających w pełni wykorzystać odziedziczone zdolności do produkcji mleka. W wyniku wieloletniego doskonalenia genetycznego krajowej populacji bydła czarno-białego (cb) i czerwono-białego (czb) przy wykorzystaniu buhajów holsztyńsko-fryzyjskich, potencjał produkcyjny hodowanych zwierząt znacznie się zwiększył. Wymaga to wprowadzenia do praktyki rolniczej nowych systemów żywienia, które uwzględniając uwarunkowania fizjologiczne, pokrywałyby w pełni energetyczne i białkowe potrzeby młodzieży remontowej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.