Selen w dietach bydła

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu


Stan wiedzy na temat funkcji selenu (Se) w organizmie zwierząt i ludzi zmienił się bardzo wyraźnie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Mikroelement ten został odkryty przez wybitnego szwedzkiego chemika Jönsa Jacoba Berzeliusa, który w roku 1817 analizując czerwony osad z kopalni Gripsholm w Szwecji stwierdził, że znajduje się w nim nowy, nieznany dotychczas pierwiastek. Nazwał go selenem. Nazwa pochodzi od greckiego słowa selene (księżyc), ponieważ w okresowym układzie pierwiastków występuje obok telluru (łac: tellus = Ziemia) i sugeruje, że podobnie jak naturalny satelita Ziemi, posiada dwa różne oblicza – jasne i ciemne. To porównanie ma swoje uzasadnienie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.