Mykoplazmozy bydła

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Mykoplazmy jako przyczyna chorób odgrywają coraz większą rolę w patologii zwierząt i człowieka. Ciągle są odkrywane nowe właściwości tych drobnoustrojów, poznawane nowe mechanizmy działania chorobotwórczego, także na poziomie molekularnym.

Zaloguj się, aby zobaczyć.