Małe sieczkarnie do zbioru kukurydzy

Marek Gaworski*, Michał Boćkowski

* Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

 

Produkcja kukurydzy na kiszonkę zalicza się do kluczowych elementów systemu zabezpieczenia stada bydła mlecznego w wysokiej jakości pasze objętościowe. Sprawny zbiór i przygotowanie kiszonki z kukurydzy są uwarunkowane dostępem do specjalistycznego sprzętu, a takim pozostają rozpowszechnione na szeroką skalę sieczkarnie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.