Właściwe przygotowanie żwacza do pobierania pasz w okresie wczesnej laktacji

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu


Specyfika żywienia krów jako zwierząt przeżuwających sprawia, że uzyskiwane od nich efekty produkcyjne w decydującym stopniu zależą od sprawności największej części 4-komorowego żołądka, zwanej żwaczem. Jego pojemność u dorosłej krowy wynosi 160-180 litrów. Niektórzy specjaliści z fizjologii żywienia zwierząt przeżuwających nazywają go największym „laboratorium świata”, ze względu na ilość i tempo zachodzących tam procesów biochemicznych oraz mikrobiologicznych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.