Ekologiczny chów bydła mlecznego

Piotr Wójcik; Instytut Zootechniki PIB, Balice


Na tle Unii Europejskiej i świata hodowla bydła mlecznego w warunkach ekologicznych w Polsce wypada dość blado. W Unii Europejskiej około 550 tys. gospodarstw zajmuje się prawie 2,4 mln szt. ekologicznego bydła. W Polsce ekologicznym chowem bydła mlecznego zajmuje się niewiele ponad 3 tys. gospodarstw utrzymujących łącznie 19 tys. krów. Średnio na jedno gospodarstwo przypada 6,2 krowy przy 42,6% gospodarstw, utrzymujących 2-5 sztuk i zaledwie 0,7% z liczebnością 51-100 sztuk. Udział pogłowia certyfikowanych krów mlecznych w całości chowu bydła mlecznego UE, największy odnotowuje się w Austrii (15,6%), Danii (9,6%), Włoszech (2,6%). Najwięcej ekologicznych producentów posiada Austria, jednak najwięcej certyfikowanego mleka w przeliczeniu na gospodarstwo produkują Duńczycy – 1 132 ton (Walczak i wsp. 2013).

Zaloguj się, aby zobaczyć.