Strefa Bydło

Znaczenie łąk ziołowych w żywieniu bydła mlecznego

Ewa Stamirowska-Krzaczek; Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Paweł Krzaczek; Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Łąki ziołowe to naturalne zbiorowiskach roślinne, w których oprócz traw, motylkowatych i turzycowatych występują gatunki roślin zielnych należących do różnych rodzajów i rodzin botanicznych. Na zagospodarowanych użytkach zielonych trawy i motylkowate stanowią powyżej 90%, a na pozostałe grupy przypada zaledwie kilka procent.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy