Strefa Bydło

Próba kalkulacji kosztów produkcji bydła rzeźnego czyli: Befsztyk wołowy na polską kieszeń

Tomasz Sakowski; IGiHZ PAN, Jastrzębia góra
Agata Malak-Rawlikowska; SGGW, Warszawa


Zapotrzebowanie na żywność w skali świata nieustannie rośnie. Szacuje się, że w perspektywie 2050 roku ludność na świecie wzrośnie z obecnego poziomu około 7 miliardów nawet do 9,6 miliarda. Oznacza to, że powierzchnia upraw rolniczych przypadająca na jednego mieszkańca w ciągu następnych kilkudziesięciu lat znacząco się zmniejszy. Jednocześnie wzrasta też globalna konsumpcja żywności. Tylko między rokiem 1998 a 2008, a więc w bardzo krótkim okresie, przyrost konsumpcji wyniósł ponad 600 mln ton w przeliczeniu na ekwiwalent zbożowy, co stanowi równowartość 27% konsumpcji z 1998 roku.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy