Kilka słów o… początku i końcu sektora gorzelni rolniczych w Polsce

Joanna Mączyńska WIP SGGW
Adam Kupczyk; WIP SGGW, Krajowa Izba Biopaliw, Krajowa Izba Paliw Alternatywnych, Związek Gorzelni Polskich


Gorzelnie rolnicze na terenie Polski posiadają niezwykle barwną i bogatą historię, która sięga XV wieku. Niegdyś lokalizowane były na terenie folwarków pańszczyźnianych. Poddani za pomocą specjalnych talonów mogli odbierać w folwarcznej karczmie swoje wynagrodzenie w postaci „wódki” (okowity).

Zaloguj się, aby zobaczyć.