Strefa Bydło

Hodowca Bydła 6/2015

W numerze:

 1. Właściwe przygotowanie żwacza do pobierania pasz w okresie wczesnej laktacji Józef Krzyżewski
 2. Skutki żywienia bydła paszami objętościowymi złej jakości Marta Kaliciak, Maciej Adamski
 3. Witaminy chronione w żywieniu bydła Andrzej Bochniak
 4. Mikroklimat w oborach – możemy zapobiec stresowi cieplnemu u krów Wojciech Krawczyk
 5. Bakterie odpowiedzialne za zapalenie wymienia Wojciech Neja
 6. Inwazja owadów a produkcyjność i dobrostan bydła Marta Kaliciak, Maciej Adamski
 7. Ekologiczny chów bydła mlecznego Piotr Wójcik
 8. Znaczenie łąk ziołowych w żywieniu bydła mlecznego Ewa Stamirowska-Krzaczek, Paweł Krzaczek
 9. Właściwy dobór szczepionki sposobem na efektywną walkę z syndromem oddechowym bydła Andrzej Bochniak i współpracownicy
 10. Koszty paszowe przyrostu masy ciała w opasie mieszańców ras mięsnych żywionych kiszonką z traw i pasza treściwą – raport z badań Cezary Purwin, Iwona Wyżlic, Zenon Nogalski, Monika Sobczuk-Szul, Zofia Wielgosz-Groth, Paulina Pogorzelska-Przybyłek
 11. Wstępne informacje o wynikach jakie uzyskano z zastosowaniem preparatu drożdżowego AGRO Yeast PLC w żywieniu krów w GNR BOVINAS Witold Podkówka
 12. Dodatkowe warstwy folii dają większe korzyści David Davies
 13. Próba kalkulacji kosztów produkcji bydła rzeźnego czyli: Befsztyk wołowy na polską kieszeń Tomasz Sakowski, Agata Malak-Rawlikowska
 14. Kilka słów o… początku i końcu sektora gorzelni rolniczych w Polsce Joanna Mączyńska, Adam Kupczyk
 15. Postęp w hodowli i użytkowaniu bydła oraz satysfakcja z dorobku hodowlanego Dariusz S. Minakowski

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy