XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Święto Mleka w Płoniawach – Bramurze 31.05. - 01.06.2014 r. Postęp w produkcji mleka i satysfakcja z dorobku hodowlanego

Kolejny raz na przełomie maja i czerwca br. odbyła się XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Święto Mleka w Płoniawach-Bramurze. Najlepsze zwierzęta wytypowane przez PFHBiPM w różnych grupach wiekowych i użytkowych bydła zostały zaprezentowane na Wystawie i poddane ocenie. Na ringu prezentowane było bydło ras mlecznych ze stad objętych oceną wartości użytkowej.

 

Tegoroczna wystawa miała charakter imprezy wojewódzkiej, w której wzięli udział liczni hodowcy z powiatu makowskiego, przasnyskiego oraz ostrołęckiego. Święto mleka połączone z wystawą zwierząt hodowlanych w Płoniawach-Bramurze ma już 14-letnią tradycję. Na podkreślenie zasługuje, że jedynym z inicjatorów pierwszej wystawy, obok władz gminy Płoniawy-Bramura był znany propagator postępu i innowacji w rolnictwie w regionie Mazowsza i Podlasia dr Witold Rzepiński z MODR Oddział w Ostrołęce.
Organizatorami XIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Święta Mleka w Płoniawach-Bramurze byli:
■    Wójt gminy Płoniawy-Bramura Włodzimierz Załęski,
■    Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Sp. z o.o. Region Parzniew,
■    Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
■    Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu i Ciechanowie,
■    Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa, Oddział w Ostrołęce,
■    Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Makowie Mazowieckim.
Zakwalifikowani hodowcy zaprezentowali ponad 80 sztuk krów oraz jałówek a także stawkę dorodnych cieląt pochodzących od krów ras mlecznych. Na wystawie dominowało bydło rasy PHF odmiany czarno-białej (HO) oraz czerwono-białej (RW). W niewielkim
udziale na wystawie zaprezentowano krowy innych ras w tym rasy polskiej-czerwonej (2 szt.), rasy jersey (5 szt.), simentalskiej (4 szt.), montbeliarde (2 szt.) oraz rasy białogrzbietej (3 szt.). Zwierzęta oceniał zespół sędziowski pod przewodnictwem sędziego głównego wystawy Romana Januszewskiego, posiadającego uprawnienia międzynarodowe. Asystował mu sędzia pomocniczy Adam Świątek. Prezentowane zwierzęta były jak zwykle starannie przygotowane przez hodowców, odznaczały się nie tylko doskonałymi cechami fenotypowymi i funkcjonalnymi, ale również wysoką wartością hodowlaną i użytkową. Szczególną uwagę w ocenie zwierząt zwracano na budowę ciała, kondycję, lokomocję zwierząt na ringu, ogólną harmonię ruchów. Nie mniej ważne było zawieszenie i budowa gruczołu mlekowego, linia grzbietu i wysklepienie żeber. W przypadku jałowic dodatkowo uwzględniano obok kondycji cechy wskazujące na przyszłą wysoką produkcyjność zwierząt oraz wczesność krycia. Niewątpliwą atrakcją wystawy był również konkurs młodego hodowcy, w którym dzieci zaprezentowały liczną stawkę dorodnych cieląt (cieliczek). Wyniki przeprowadzonego na XIV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Święta Mleka w Płoniawach-Bramurze konkursu w poszczególnych kategoriach zwierząt przedstawiały się następująco:

■    Jałowice niecielne w wieku 10-15 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej (HO) i czerwonobiałej (RW):

•    Czempion – Agawa 32, max. wydajność matki 8671 kg, 4,61% tł. (400 kg tł.), 3,56% białka (308 kg białka), właściciel Tomaszewski Bogusław, Przasnysz;
•    V-ce Czempion Chuda 3, max. wydajność matki 8811 kg, 4,93% tł. (434 kg tł.), 3,50% białka (308 kg białka), właściciel Tomaszewski Bogusław, Przasnysz.

 

■    Jałowice cielne rasy PHF odmiany czarno-białej (HO):

•    Czempion – Lala 5, max. wydajność matki 8653 kg, 3,97% tł. (344 kg tł.), 3,25% białka (281 kg białka), właściciel Gospodarstwo Rolne Łukasz Majkowski, Jarzyły;
•    V-ce Chempion Urlika 1, max. wydajność matki 8577 kg, 4,16% tł. (357 kg tł.), 3,33% białka (285 kg białka), właściciel Gospodarstwo rolne Sebastian Pielech, Nowe Czernice;
•    V-ce Chempion Doti 1, max. wydajność matki 10 030 kg, 3,53% tł. (358 kg tł.), 3,40% białka (345 kg białka), właściciel Gospodarstwo rolne Sebastian Pielech, Nowe Czernice.

 

■    Krowy pierwiastki odmiany czarno-białej (HO):

•    Czempion i Super Czempion Wystawy – Ciasna 11, max. wydajność laktacyjna 10 101 kg, 3,39% tł. (343 kg tł.), 3,36% białka (339 kg białka), o: Micah US, m: Ciasna 3 PL, om: Lomax CA. właściciel Gospodarstwo Rolne Łukasz Majkowski, Jarzyły;
•    V-ce Chempion Karin 13, max. wydajność laktacyjna 11 621 kg, 3,51% tł. (407 kg tł.), 3,22% białka (374 kg białka), o: Beacon US, m: Karin 10 PL, om: Jelder NL, właściciel Gospodarstwo Rolne Szczepański Andrzej, Pomaski Wielkie;
•    V-ce Chempion Sekunda 40, max. wydajność laktacyjna 7389 kg, 4,35% tł. (321 kg tł.), 3,40% białka (251 kg białka), o: Dartek PL, m: Sekunda 24 PL, om: Damian PL, właściciel Gospodarstwo Rolne Soliwocki Andrzej, Mchówko.

 

■    Krowy w II laktacji rasy PHF odmiany czarno-białej (HO):

•    Czempion – Weronika, max. wydajność laktacyjna 9324 kg, 4,81% tł. (448 kg tł.), 3,55% białka (331 kg białka), o: Pedro DE, m: Wenus 7 PL, om: Bolton US, właściciel Gospodarstwo Rolne Aniela Świerżyńska, Nienałty Szymany;
•    V-ce Chempion Tertia 18, max. wydajność laktacyjna 10 443 kg, 3,40% tł. (355 kg tł.), 3,33% białka (347 kg białka), o: Jumbo DE, m: Tertia 16 PL, om: Mors PL, właściciel Gospodarstwo Rolne Andrzej Soliwodzki, Mchówko;
•    V-ce Chempion Plamka 3, max. wydajność laktacyjna 7896 kg, 4,18% tł. (330 kg tł.), 3,41% białka (270 kg białka), o: Lancaster NL, m: Plamka 2 PL, om: Gernot PL, właściciel Gospodarstwo Rolne Bogusław Tomaszewski, Przasnysz.

 

■    Krowy w III i dalszych laktacjach rasy PHF odmiany czarno-białej (HO):

•    Czempion – Miękka 9, max. wydajność laktacyjna 11 213 kg, 4,06% tł. (455 kg tł.), 3,36% białka (410 kg białka), o: Depozyt PL, m: Miękka PL, om: Flakon PL, właściciel Gospodarstwo Rolne Andrzej Soliwodzki, Mchówko;
•    V-ce Chempion Czarna 4, max. wydajność laktacyjna 7759 kg, 5,03% tł. (390 kg tł.), 3,34% białka (259 kg białka), o: Ugolin FR, m: Czarna 3 PL, właściciel Gospodarstwo Rolne Wiecław Tadeusz Ferenc, Rogowo;
•    V-ce Chempion Beza 15, max. wydajność laktacyjna 11 037 kg, 4,22% tł. (465 kg tł.), 3,50% białka (386 kg białka), o: Ashton US, m: Beza 8 PL, om: Thor Jolly PL, właściciel Stadnina Koni „Krasne” Spółka z o.o. Krasne.
Superczempionem XIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Święta Mleka w Płoniawach-Bramurze została Ciasna 11 krowa rasy PHF, odmiany HO z Gospodarstwa Rolnego Łukasza Majkowskiego z Jarzył, który wielokrotnie był wyróżniany na wcześniejszych wystawach m.in. w Płoniawach-Bramurze. Sukces hodowlany rodziny pp. Majkowskich tkwi m.in. w kultywowaniu i rozwijaniu najlepszych tradycji w zakresie hodowli bydła mlecznego. Duże znaczenie w tym zakresie ma również systematyczne unowocześnianie i wprowadzanie innowacji w chowie i hodowli bydła oraz rzetelna praca.
Święto Mleka w Płoniawach-Bramurze było okazją do zaprezentowania wybranych produktów i wyrobów różnych firm działających w sektorze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Jak zwykle imprezie tej towarzyszył kiermasz kwiatów, drzew oraz krzewów ozdobnych i owocowych, a także kiermasz rękodzielnictwa regionalnego. Wystawa – Święto Mleka – budziła duże zaindeksowanie hodowców oraz producentów mleka i licznie zgromadzonych gości. Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom hodowlany prezentowanych zwierząt, który był równocześnie jednym z wyznaczników dokonanego postępu w produkcji mleka. Impreza była jak zwykle również okazją do licznych spotkań i wymiany doświadczeń przez hodowców i rolników. Uzyskane wyniki oceny zwierząt na Wystawie stanowiły również źródło satysfakcji z osiągniętego dorobku hodowlanego wielu hodowców i producentów mleka. Bardzo dobra i sprawna organizacja XIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Święta Mleka w Płoniawach-Bramurze sprzyjała dużemu zainteresowaniu uczestników i gości.

Dariusz S. Minakowski