Strefa Bydło

Hodowca Bydła 7-8/2014

Ewa Stamirowska-Krzaczek
Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Paweł Krzaczek
Katedra Energetyki i Pojazdów, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Użytki zielone stanowią źródło wartościowej paszy objętościowej, otrzymywanej sposobem gospodarskim, jednak w warunkach polskich potencjał użytków zielonych jest często niewykorzystany. Łąki i pastwiska, w Polsce zajmują 21% powierzchni użytków rolnych, z czego łąki stanowią 77%. Należy zaznaczyć, że udział trwałych użytków zielonych w powierzchni użytków rolnych wykazuje regionalne zróżnicowanie.

 

mgr inż. Agata Suda, Zootechnik w Gospodarstwie Paniowy
mgr inż. Paulina Wald, Doradca Klienta Over Group

 

Gospodarstwo położone jest na terenie województwa śląskiego w powiecie mikołowskim. Stado podstawowe liczy 250 szt., wydajność 9500 kg mleka, wyniki potwierdzone są przez ocenę użytkowości mlecznej bydła prowadzonej przez PFHBiPM. Nadzór zootechniczny sprawuje Pani Agata Suda.

 

Marta Kaliciak, Maciej Adamski
UP Wrocław

 

Od wielu lat w polskiej hodowli bydła mlecznego ciągle podnosi się wydajność mleczną krów. Niestety, znaczący wzrost wydajności przysparza hodowcom coraz więcej problemów. Znacznie częściej spotykane są zaburzenia reprodukcji, choroby metaboliczne, czy mastitis. Dodatkowo skróceniu ulega długość użytkowania zwierząt, a opłacalność produkcji coraz częściej pozostaje pod znakiem zapytania.

 

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Wywar gorzelniany jest produktem ubocznym powstającym przy wytwarzaniu alkoholu etylowego (spirytusu) najczęściej z ziarna kukurydzy do celów spożywczych lub bioetanolu jako dodatku do paliw. Polska nazwa powinna brzmieć: suszony wywar gorzelniany z substancjami rozpuszczalnymi. W praktyce jednakże bardziej przyjął się skrót angielskojęzyczny DDGS (ang: dried distillers with solubles). Produkt ten występuje również pod innymi polskimi nazwami: wywar suszony lub wywar gorzelniczy zbożowy suszony.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.