Biobezpieczeństwo w produkcji drobiarskiej

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


W  produkcji zwierzęcej wydajność to jedna z najistotniejszych aspektów decydujących o opłacalności hodowli. Głównym czynnikiem ograniczającym produkcję jest oddziaływanie chorób. Pomimo dostępu nowoczesnych technologii stanowią one nieodłączny aspekt hodowli. Rozwój przemysłu drobiarskiego stworzył konieczność powstania dziedziny pozwalającej zapobiegać lub ograniczać występowanie chorób. Program biobezpieczeństwa pozwala na niwelowanie tych ograniczeń.

Zaloguj się, aby zobaczyć.