Włókno pokarmowe w żywieniu drobiu

Joanna Kucharska-Gaca, Emilia Kowalska, Marek Adamski; UTP Bydgoszcz


Ptaki tylko w niewielkim stopniu trawią włókno, jednakże pewna jego ilość jest niezbędna, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Przyjmuje się, że minimalny poziom włókna w dawce pokarmowej powinien wynosić 2%, natomiast maksymalna ilość zależy od poszczególnych gatunków i typów użytkowych ptaków. O stopniu wykorzystania włókna pokarmowego pasz roślinnych decydują przystosowania przewodu pokarmowego poszczególnych gatunków ptaków. Głównym rodzajem pokarmu pobieranego przez przodków kur, indyków, perliczek, przepiórek japońskich i gołębi były ziarna i nasiona. Zielone części roślin były preferowane przez gęsi, kaczki, emu i strusie, dlatego też ptaki te dzisiaj lepiej wykorzystują włókno pokarmowe pasz roślinnych niż gatunki zaliczane do ziarnojadów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.