Możliwości zwiększenia efektywności produkcji kurcząt brojlerów

Alina Rachwał; Poznań


Producenci drobiu i jaj w niewielkim stopniu decydują o cenach swoich produktów na rynku. Zyski mogą jednak powiększać na drodze uzyskiwania coraz lepszych wyników produkcyjnych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.