Antybiotykooporność palący problem XXI wieku

Mark Clements

 

Nie rozwiążemy problemów z antybiotykoopornością

nakładając ograniczenia tylko na produkcję zwierzęcą

Wyniki doświadczeń naukowych przedstawione w czasie Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach wskazują na wzrastającą antybiotykooporność zarówno dla antybiotyków weterynaryjnych, jak i stosowanych w medycynie ludzkiej oraz niski poziom świadomości społecznej dotyczącej tego tematu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaapelowała na pierwszym Tygodniu Wiedzy o Antybiotykach, o wycofanie z listy leków weterynaryjnych kolistyny ze względu na jej stosowanie w ostatniej linii leczenia w medycynie ludzkiej.­

                Najnowsze doświadczenia na zwierzętach gospodarskich przeprowadzone w Chinach, które również zaprezentowano na konferencji, także wykazały wzrastającą oporność na antybiotyki ostatniej linii z grupy karbapanemów. Doświadczenie odkryło gen mcr-1, który pozwala zwykłym bakteriom, w tym Escherichia coli, na wytworzenie oporności na antybiotyki klasy polimyksyn. Obejmuje to także kolistynę, która jest w głównym stopniu wykorzystywana do leczenia infekcji E. coli and Salmonella w układzie pokarmowym u drobiu i innych zwierząt gospodarskich.

                Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że są różne drogi rozwoju antybiotykooporności.

                Gen został wykryty przypadkiem podczas rutynowych testów na zwierzętach przeznaczonych do produkcji żywności, skłaniając naukowców do przeprowadzenia rozszerzonych doświadczeń.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.