Odchów fermowy bażantów, część 2 - Woliery dla bażantów oraz ich wykorzystanie produkcyjne

Henryk Maciołek, Monika Białek

SITR Piotrków Tryb.

 

Odchowane bażanty można przetrzymywać w wolierach zimowych, a w okresie reprodukcji w wolierach rodzinowych. Woliery zimowe określane są jako „cyrki”, charakteryzują się tym, że ich powierzchnia jest ogrodzona siatką ze wszystkich stron. Siatki tworzące górne zabezpieczenie wolier (tzw. sufit wolier) muszą być wyprodukowane z materiału, który nie będzie uszkadzał głowy ptaków podczas wzbijania się do lotu. Używa się do tego celu siatek rybackich produkowanych z nici lnianych lub innych włókien miękkich. Teren wolier musi być tak duży, aby na 1 m² powierzchni nie przypadało więcej niż 4 ptaki. W wolierach można również ustawiać zadaszenie, pod które wstawia się korytka z paszą i pojemniki z wodą.

               W wolierach – cyrkach wykorzystuje się również do tego celu konary drzew i krzewów, a w okresie jesiennym należy ustawić także daszki. Wysokie drzewa nie są wskazane na terenie stojących wolier. Wszystkie woliery obsadza się krzewami, topinamburem i obsiewa się roślinami pastewnymi oraz krzyżowymi, które tworzą naturalne warunki bezpieczeństwa, spokój ptakom, a także pozwalają nocować na gałęziach. Z wolier tzw. „cyrków” ptaki są przenoszone w połowie lutego do wolier rodzinowych, które posiadają powierzchnię około 18-20 m². W tych wolierach może przebywać 1 kogut o z 8-10 kurami o, (jest to kojarzenie haremowe).

Wyposażenie woliery

Woliery rodzinowe muszą być wyposażone w sprzęt do karmienia, pojenia oraz grzędy do nocowania ptaków. Obsadzenie wolier rodzinowych krzewami jest bardzo wskazane. Jeśli ich nie ma, bażanty mogą nocować również na wstawionych do woliery gałęziach drzew. W reprodukcji należy brać również pod uwagę utrzymywanie ptaków w tym okresie w wolierach mieszczących więcej kogutów i kur (kojarzenie masowe) bowiem w przeciwnym wypadku mogą ulec pogorszeniu wyniki reprodukcji.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.