Pasze objętościowe w żywieniu gęsi

Kucharska-Gaca Joanna, Kuźniacka Joanna, Emilia Kowalska

UTP w Bydgoszczy

 

Gęsi wykształciły odpowiednie predyspozycje do trawienia włókna. Umiejętności te pozwalają na lepsze wykorzystanie przez ptaki pasz gospodarskich i innych pasz soczystych. Ze względu na możliwość trawienia włókna gęś jest często potocznie określana mianem „przeżuwacza” wśród drobiu. Wynika to z faktu istnienia bogatej mikroflory zasiedlającej jelita ślepe. W tej części układu pokarmowego stwierdzono obecność Bacterioides succinogenes i Ruminococcus flavefaciens w liczebności porównywalnej z ilością w żwaczu owiec.

Zaloguj się, aby zobaczyć.