Mikroflora przewodu pokarmowego u drobiu

Alina Rachwał

Poznań

 

Mikroflora obecna w przewodzie pokarmowym ptaków bardzo silnie oddziaływuje na stan ich organizmu. Jej rola przejawia się przede wszystkim w polepszeniu ogólnego stanu fizjologicznego ptaków, poprawie odporności, wytwarzaniu związków antybiotycznych, zdolności do antagonistycznej aktywności chroniącej organy przed wtargnięciem i niekontrolowanym namnażaniem się w nich drobnoustrojów chorobotwórczych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.