Strefa Drób

Hodowco! Sprawdź na co idą Twoje pieniądze!

 

Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego jest drugim z kolei, spośród dziewięciu ogółem, funduszem promocji żywności pod względem wpływów finansowych. Na pierwszym miejscu w 2015 roku był Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, którego deklarowane wpływy przekraczały 11,4 mln zł, przy 10,8 mln z funduszu drobiowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122 j. t.) w skład Komisji zarządzających funduszami wchodzi 9 osób, z czego 4 to przedstawiciele zrzeszeń hodowców, kolejne 4 to przedstawiciele przemysłu, a 1 jest członkiem izb rolniczych. Na lata 2013-2017 do Komisji zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego zostały wybrane następujące osoby: Krystyna Ziejewska, Andrzej Danielak, Beata Danuta Włodarczyk-Lewandowska, Andrzej Sieradzki (reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu rzeźnego); Mirosław Szałkowski, Piotr Kulikowski, Andrzej Pawelczak, Ryszard Smolarek  (reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze lub prowadzące działalność w zakresie uboju drobiu) oraz Władysław Piasecki reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych.

W 2015 roku źródłem finansowania działań z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego były wpłaty dokonane przez ubojnie drobiu oraz podmioty zajmujące się eksportem drobiu żywego poza granice Polski. Wysokość wpłat na Fundusz stanowi równowartość 0,1% wartości netto zakupionego drobiu żywego. Do budżetu wchodzą również środki z lokat bankowych. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2015 wyniósł 4 555 385,71 zł, natomiast na koniec roku 7 260 297,25 zł. W tym okresie dokonano wpłat na fundusz w wysokości 10 693 496,85 zł, co razem z odsetkami od lokat i należności wyniosło 10 802 684,68. Wysokość kwot zadeklarowanych przez ubojnie i eksporterów drobiu żywego w 2015 roku wyniosła 8 092 127. W tym okresie najwięcej wpłat do budżetu zadeklarowały firmy zlokalizowane w województwach warmińsko-mazurskim 2 109 532 i wielkopolskim 2 094 272 oraz mazowieckim 1 668 474 zł.

W 2015 roku z FPMD wypłacono 8 097 773 zł łącznie na realizację zadań z 2015 roku, 2014 i 2011 roku.

    W 2015 roku do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło 28 wniosków o płatność wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Zgodnie z ustawą o funduszach promocji Prezes Agencji Rynku Rolnego zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy oraz komisji zarządzających. Kwota przeznaczona na obsługę wynosi 3,5% rocznych wpływów na poszczególne fundusze. W 2015 roku Agencja na obsługę funduszu promocji mięsa drobiowego potrzebowała 375 581 zł, z czego wynagrodzenia dla pracowników wraz z kosztami pracy wyniosły 229 668 zł.

                Poniżej publikujemy listę zadań realizowanych ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego z Planu Finansowego na 2015 r. Największą pozycję stanowi kampania promująca mięso drobiowe pakowane. Na ten cel Komisja Zarządzająca Funduszami przyznała 2 200 000 zł, z czego wypłacono 880 000 w roku 2015, a w styczniu 2016 rozliczyła całość. Kolejną dużą pozycją na liście ARR jest kampania promocyjna mięsa kaczego – kwota przyznana 1 000 000 zł, wypłacona 800 000 zł. Ponad 500 000 zł przyznano kampaniom – Promocja mięsa drobiowego, Piknik drobiowy, Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole, Wsparcie podczas targów ANUGA w Kolonii w Niemczech.

                Rozpoczynając rok 2016 rachunek bankowy Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego wynosił 7 260 300 zł. Przewiduje się, że wpłaty na fundusz wyniosą w roku 2016 – 9 000 000 zł. W bieżącym roku najwięcej wsparcia finansowego uzyskało zadanie Kampania promocyjna pakowania mięsa drobiowego i Idei Segmentacji Rynku w kwocie 2 500 000 zł oraz Ochrona wizerunku polskiej branży drobiarskiej – 1 000 000 zł. Dużą pozycję stanowi także Piknik drobiowy – 700 000 zł oraz promocja mięsa drobiowego w Paryżu na targach SIAL – 600 000 zł.

                Szczegółowe sprawozdanie rzeczowe z FPMD przedstawimy Państwu w kolejnym wydaniu Hodowcy Drobiu.  ■

red.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.