Zalety suchej dezynfekcji w kurniku

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

Lublin

 

Ptaki hodowlane, zwłaszcza brojlery wymagają zapewnienia im optymalnego środowiska, tak aby mogły zrealizować potencjał tkwiący w ich genach (tj. szybkie przyrosty masy ciała, wykorzystanie paszy). W przypadku drobiu niezwykle ważne jest zadbanie o odpowiednią jakość podłoża. Można wręcz powiedzieć, że ściółka ma wpływ na mikroklimat całego pomieszczenia.

W podłożu gdzie zgromadzone są duże pokłady wilgoci, jak również panuje wysoka temperatura są idealne warunki do namnażania się bakterii i pleśni oraz produkcji szkodliwego amoniaku. Złe warunki w ściółce to jednocześnie zwiększone ryzyko rozwoju zmian chorobowych u brojlerów tj.: odgniecenia i ropnie podskórne w okolicy mięśni piersiowych, zmiany zapalne poduszki stopy (ang. FPD – footpad dermatitis) itd. Utrzymanie wysokiego statusu higienicznego w kurniku ma więc decydujący wpływ na stan zdrowotności stada. W aspekcie długofalowym przekłada się natomiast na wzrost opłacalności produkcji drobiarskiej i pozyskiwanie bezpiecznych produktów o wysokim statusie zdrowotnym (mięso, jaja). Jednocześnie wynikiem dbałości o wysokie standardy higieniczne jest zapewnienie zwierzętom dobrostanu, a nawet komfortu.

                Dezynfekcja posiada niewątpliwie wiele zalet. Jednocześnie preparaty biobójcze należy stosować każdorazowo z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przede wszystkim nie wszystkie substancje mogą być stosowane w obecności zwierząt. Przed użyciem jakiegokolwiek preparatu należy szczegółowo zapoznać się z informacjami znajdującymi się na opakowaniu – aktywność wielu substancji może być bowiem zmieniona lub nawet zahamowana w obecności substancji organicznych, przy zbyt niskiej lub też zbyt wysokiej temperaturze, a także w niewłaściwym pH środowiska. Dezynfekcję najlepiej więc wykonywać tuż po zakończeniu okresu tuczu, gdy kurnik zostanie uprzątnięty z wszelkich zanieczyszczeń organicznych i odchodów. Co jednak, gdy istnieje potrzeba zastosowania preparatu dezynfekującego podczas okresu tuczu? Warto wtedy rozważyć zastosowanie suchej dezynfekcji.

                Celem wykonywania suchej dezynfekcji jest uzyskanie poprawy warunków mikrobiologicznych podłoża. Należy jednak mieć na uwadze, że dezynfekcja sucha nie może zastępować dezynfekcji zasadniczej – wykonywanej głównie na mokro, a jedynie uzupełniać jej działanie. Nie do przecenienia jest fakt, że dezynfekcja sucha może być wykonywana śródprodukcyjnie, a więc w obecności zwierząt. Dostępne w sprzedaży preparaty cechują się dużą dozą bezpieczeństwa dla zwierząt z różnych grup wiekowych i technologicznych (pisklęta, kury noski, brojlery). Większość preparatów posiada ponadto atest Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych lub Państwowego Zakładu Higieny. Obecnie dysponujemy szerokim wyborem preparatów przeznaczonych do dezynfekcji na sucho. Różnią się one w zakresie składu, mechanizmu działania, a także ceny.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.