IV Pomorskie Forum Drobiarskie

Maria Gwizdała, Patrycja Bielecka

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

 

W dniach 20-21 czerwca br., w kompleksie wypoczynkowym Wichrowe Wzgórze – Oaza Zdrowia na Kaszubach w Chmielnie, odbyło się IV Pomorskie Forum Drobiarskie zorganizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w partnerstwie z Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, które aktywnie włączyło się we współorganizację. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego. Uczestnicy wzięli udział w wykładach poświęconych tematyce drobiarskiej, a także mieli okazję zapoznać się z ofertą przygotowaną przez firmy uczestniczące w spotkaniu.

Pierwszego dnia Forum uczestników i gości przywitał pomysłodawca i twórca Pomorskiego Forum Drobiarskiego Aleksander Mach, dyrektor PODR w Gdańsku. Trud i praca jaką włożył w przygotowania została doceniona i wyróżniana przez hodowców drobiu z województwa pomorskiego. Pomysł forum drobiarskiego został pozytywnie odebrany przez wszystkich uczestników i przyjął ogólnopolski wymiar.

                Po uroczystym otwarciu IV Pomorskiego Forum Drobiarskiego dyrektor PODR przedstawił wykład inauguracyjny pn. „Polski Drób w Europie i Świecie”.

                O mikroklimacie w kurniku mówiła lek. wet Katarzyna Przewoska, zwracając szczególną uwagę na rolę oświetlenia, dostosowanie do danego obiektu i hodowli programu świetlnego. Zaprezentowała zebranym nowoczesne systemy oświetlenia w tym oświetlenie ledowe.

                Dr inż. Sebastian Kaczmarek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wygłosił prelekcję nt. „Surowce białkowe – ich wpływ na produkcję drobiarską w Polsce”. Przedstawił zasady doboru surowców białkowych i omówił zasady bilansowania aminokwasów w mieszankach dla drobiu. Podkreślał, że nie ma już większych problemów z substancjami antyżywieniowymi we współczesnych odmianach roślin strączkowych. Podkreślił również, że nie da się wyeliminować z żywienia drobiu poekstarcyjnej śruty sojowej, ale jej część można zastąpić poekstrakcyjną śrutą rzepakową i nasionami roślin strączkowych uprawianymi w Polsce. Zwrócił też uwagę na wzrost powierzchni uprawy soi w naszym kraju oraz różnice w przydatności w żywieniu pomiędzy soją a poekstrakcyjną śrutą sojową.

                Wszyscy z uwagą wysłuchali wystąpienia przedstawicielki Głównego Inspektoratu Weterynarii – lek. wet. Anny Hoffman, która omówiła przepisy prawa obowiązujące hodowców drobiu w zakresie kontroli dobrostanu w ubojniach, sposób przebiegu kontroli i interpretacji wyników oraz wynikających z niespełnienia dobrostanu sankcji.

                Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. dr hab. Andrzeja Koncickiego – Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pn. „Wpływ warunków chowu na odporność i zdrowotność drobiu utrzymywanego systemem intensywnym”. Pan profesor podkreślił niesamowity postęp w hodowli jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich lat w osiągnieciach produkcyjnych w tuczu brojlerów i produkcji jaj. Wskazał kierunki rozwoju i ich ograniczenia oraz różne przyczyny niepowodzeń w hodowli, szczególnie uwzględniając warunki utrzymania, braki w bioasekuracji, profilaktyce i immunoprofilaktyce, a także w zarządzaniu stadem. Wspomniał też o możliwości poprawy dobrostanu wskazując na zmniejszenia zawilgocenia poprzez poprawę wentylacji, właściwe skomponowanie mieszanki paszowej, zmniejszenie zagęszczenia zwierząt. Przedstawił najnowsze trendy w poprawie dobrostanu – ubój w miejscu chowu zwierząt oraz zasiedlanie kurników przed wstawieniami piskląt pożądaną mikroflorą. Pani lek. wet. Ewa Cichocka, przedstawicielka AdiFeed przedstawiła nową generację płynnych dodatków paszowych dla drobiu, które wspomagają czynności wydzielniczo-absorpcyjne układu pokarmowego oraz działanie mechanizmów odporności lokalnej i ogólnoustrojowej.

                Od Pana Mariusza Sobierajskiego przedstawiciela Tecsisel Polska dowiedzieliśmy się dużo na temat innowacyjnych systemów wyposażenia hal drobiarskich. Firma oferuje kompleksowe zautomatyzowane wyposażenie z zastosowaniem innowacyjnych technologii.

                Na spotkaniu poruszane było jeszcze wiele innych tematów między innymi wykład nt. Ptaszyńca, sposobu jego wykrywania i zwalczania, dr n. przyr. Ryszarda Sebesty. Z najnowszymi badaniami i ich rozwojem zapoznał nas Pan Marcin Michalski – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Cargill Poland, a Pan Daniel Roman z BGŻ BNP Paribas omówił sytuację na rynku drobiu oraz wskazał możliwości współpracy i finansowania inwestycji.

                Uczestnikom Forum towarzyszyła słoneczna pogoda, która sprzyjała zwiedzaniu stoisk firm współpracujących z branżą drobiarską, rozmów i wymiany doświadczeń, a także poznawania konkurencyjnych rozwiązań.

                Po podsumowaniu pierwszego dnia Forum wśród uczestników spotykania rozlosowano nagrody ufundowane przez sponsorów. Następnie odbyła się uroczysta kolacja, podczas której wystąpił zespół COCKTAIL.

                Drugi dzień to podsumowanie IV Pomorskiego Forum Drobiarskiego. Imprezę zakończył Aleksander Mach Dyrektor PODR oraz Mariusz Sobierajski– Prezes PZHDiPJ, którzy zaprosili Hodowców drobiu do udziału w kolejnej edycji Forum.

                Dziękujemy wszystkim firmom, które przyczyniły się do organizacji Forum, patronom medialnym, a zwłaszcza naszemu Partnerowi Pomorskiemu Zrzeszeniu Hodowców Drobiu i Producentów Jaj oraz Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. ■