Rozdrabnianie nasion rzepaku na pasze dla drobiu

Agnieszka Misiura, Tomasz Misiura; Lublin

 

 

    Rozdrabnianie to inaczej podział materiału na mniejsze cząstki przy zastosowaniu elementów rozdrabniających maszyn. Metody rozdrabniania różnicuje się w zależności od rodzaju mieszanki paszowej i jej przeznaczenia. W produkcji pasz to rozdrabnianie, obok kondycjonowania, mieszania i granulowania, jest jednym z ważniejszych operacji technologicznych. Główne cele stosowania tego procesu to: zwiększenie strawności wskutek zwiększenia powierzchni cząstek surowców; ujednolicenie mieszanek wieloskładnikowych, umożliwienie granulowania, ułatwienie manipulowania w dalszych operacjach.

Zaloguj się, aby zobaczyć.