Wartości pokarmowe dodatków paszowych szansą dla rentownej produkcji zwierzęcej

Katarzyna Sartowska

Product Manager, Delacon Polska Sp. z o.o.

 

Dodatki paszowe oferują możliwość opracowania oszczędniejszych receptur dzięki lepszemu wykorzystaniu składników pokarmowych. Szczególnie dobrze zbadane w tym zakresie są enzymy. Na przykład enzym fitaza zwiększa procentowy udział dostępnego fosforu poprzez „uwolnienie” fosforu z fitynianów. Pozwala to zmniejszyć użycie fosforu nieorganicznego w diecie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.