Strefa Drób

XIII Konferencja Młodych Naukowców w zakresie fizjologii i biochemii w żywieniu zwierząt

Anita Zaworska

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej działające przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu było miejscem zorganizowania 13-th International Conference of Young Researchers – „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”.

W konferencji odbywającej się w dniach 27-28 września br. wzięli udział specjaliści i młodzi adepci nauki, doktoranci, studenci oraz sympatycy z 5 krajów. Program spotkania obejmował 2 plenarne wykłady oraz 21 referatów, a także 4 komunikaty w formie posterów. Pierwszy dzień obrad wykładem plenarnym rozpoczęła prof. Małgorzata Szumacher-Strabel z zespołem, która w wykładzie „Mysteries of the rumen in the 21st Century” odkryła przed słuchaczami wszystkie tajniki żwacza. Z kolei drugi dzień obrad dr hab. Damian Józefiak prof. nadzw. przedstawił niezwykle interesujący wykład nt. możliwości wykorzystania owadów w żywieniu zwierząt. W dwudniowych obradach podejmowano tematykę związaną z szeroko pojętym żywieniem zwierząt, mikrobiologicznymi zmianami w przewodzie pokarmowym zwierząt, molekularnymi aspektami fizjologii zwierząt, fizjologicznymi procesami w żwaczu, dodatkami paszowymi, jakością pasz i wpływem pasz na efektywność produkcji zwierzęcej. Wymiana poglądów i dyskusja przenosiła się w kuluary, gdzie trwały długie owocne rozmowy. Poznańską sesję podsumował prof. dr hab. Jacek Skomiał – Przewodniczący Komitetu Żywienia Zwierząt w dziedzinie Nauk o Zwierzętach i Akwakultury PAN, oceniając bardzo wysoko przygotowane referaty oraz merytoryczną dyskusję. Ponadto głoszącym najlepsze doniesienia wręczył dyplomy uznania oraz cenne nagrody. XIII Konferencja Młodych Badaczy nie mogłaby się odbyć gdyby nie wsparcie sponsorów: LNB Poland, Biomin, Dom Wydawniczy Pro Agricola – wydawca czasopism branży hodowlanej, Palmiarnia Poznańska, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody – Salamandra, Centrum Badań DNA. Wszystkim Państwu dziękujemy za obecność i wsparcie naszych działań.

                Patronat honorowy nad XIII Konferencją Młodych Naukowców sprawowali: JM rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Jan Pikul oraz Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prof. Piotr Ślósarz. ■

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.