Skutki niedoboru i nadmiaru energii w paszy

Bartosz Korytkowski

Bydgoszcz

 

Prawidłowe żywienie ptaków jest jednym z podstawowych filarów opłacalnej produkcji drobiarskiej. Doświadczenia hodowców w tym zakresie połączone z wieloletnimi badaniami naukowców pozwalają dziś w sposób optymalny określić zapotrzebowanie pokarmowe dla zwierząt gwarantując tym samym odpowiedni dla nich zasób energii w dawce pokarmowej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.