Skuteczność dezynfekcji w warunkach niskich temperatur zimowych miesięcy

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Temperatura jest czynnikiem wpływającym na szybkość reakcji chemicznych. Zgodnie z regułą Van Hoff’a wzrost temperatury o 10°K skutkuje dwu – lub nawet czterokrotnym wzrostem szybkości reakcji chemicznych. I na odwrót – spadek temperatury będzie skutkował zmniejszeniem szybkości przebiegu procesów chemicznych. Działanie chemicznych środków przeznaczonych do dezynfekcji jest również zmienne i w dużym stopniu zależne od temperatury. Dezynfekcja jest z kolei procesem standardowo przeprowadzanym na fermach, niezależnie od pory roku. Powstaje więc uzasadniona obawa, że działanie środków dezynfekcyjnych w okresie zimowym może być znacznie ograniczone.

Zaloguj się, aby zobaczyć.