Przyczyny nierównomiernego wzrostu ptaków

Bartosz KorytkowskiDla uzyskania dobrych wyników produkcyjnych bardzo istotne jest odpowiednie wyrównanie stada piskląt. W dużym stadzie piskląt przy panującej pomiędzy nimi konkurencji, osobniki słabsze i mniejsze zawsze będą miały gorszy i bardziej utrudniony start. Takie ptaki w późniejszym okresie odchowu bardzo często nie są w stanie nadrobić już swoich zaległości z początkowego okresu. W rezultacie prowadzić to może do znacznego zróżnicowania stada, to z kolei bardzo utrudnia właściwe zarządzanie takim stadem oraz wywiera negatywny wpływ zarówno na jakość, jak i na wielkość produkcji. Tak więc, już wyrównanie jednodniowych piskląt oraz ich dobra jakość zapewniają właściwy start i wywierają decydujący wpływ na końcowy efekt produkcji drobiarskiej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.