Wartość pokarmowa nasion soi z upraw krajowych

Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Tomasz Kołata; Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Fot. Anita Zaworska

 


W ostatnich latach istotnie wzrosło w Polsce, jak i w innych krajach UE, zainteresowanie rolników i hodowców odmian roślin uprawnych produkcją rodzimej soi. Dzięki pracom hodowlanym nowe odmiany soi charakteryzują się coraz krótszym okresem wegetacji, co w sposób znaczący zwiększa atrakcyjność uprawy tej rośliny jako potencjalnego surowca paszy białkowej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.