Syndrom czarnych kości (BBS) wada jakościowa mięsa drobiowego, a jednocześnie czuły wskaźnik dobrostanu

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 


W ciągu ostatnich lat konsumenci zwracają coraz większą uwagę na jakość oferowanych im produktów żywnościowych. Ważne są nie tylko aspekty dotyczące bezpieczeństwa żywności i ich wpływu na organizm człowieka, ale również cały zespół cech związanych ze smakiem, zapachem i wyglądem pożywienia. Jedną z wad mięsa drobiowego jest zaciemnienie tkanek kości kończyn oraz mięśni przylegających do kośćca. Jak pokazują ostatnie badania, prowadzone na liniach ubojowych oraz poprzez oglądanie tusz drobiowych oferowanych w marketach, jest to problem dotyczący dużej części oferowanych w sprzedaży tuszek drobiowych – w każdym razie znacznie większym niż pierwotnie przypuszczano. W Polsce wada ta może dotyczyć nawet do 30% ubijanych kurcząt (Gilewski R., Wężyk S., 2015). Wzrost częstotliwości występowania syndromu czarnych kości z pewnością związany jest z intensyfikacją produkcji drobiarskiej ostatnich lat i oczekiwaniem hodowców odnośnie efektywnego wykorzystywania paszy oraz bardzo szybkiego wzrostu masy mięśniowej hodowanych ptaków. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.