Wpływ zwiększania masy ciała mięsnych kur rodzicielskich w okresie wychowu i wczesnej stymulacji świetlnej na produkcję jaj

Alina Rachwał; Poznań


Wychów, jest to okres życia ptaków od wylęgu do rozpoczęcia nieśności. Można przyjąć, że w zależności od lini kur i kierunku użytkowania trwa on od 19. do 25. tygodni. Im linia jest lżejsza, tym okres wychowu jest krótszy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.