Strefa Drób

Hodowca Drobiu 3/2017

Jełczenie tłuszczu w paszach: w żywieniu drobiu problem ważny, jednakże nie dramatyczny

Zenon Zduńczyk; Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, 

Jan Jankowski; Katedra Drobiarstwa UW-M Olsztyn 

Andrzej Koncicki; Katedra Chorób Patków UW-M OlsztynJak to sygnalizowaliśmy we wcześniejszym tekście „Tłuszcz w żywieniu drobiu: komentarz do artykułu „Niekorzystny wpływ zjełczałych tłuszczów dla drobiu” (Hodowca Drobiu 2/2017) na przełomie XX i XXI wieku zrealizowaliśmy projekt badawczy „Wpływ stopnia utlenienia tłuszczu mieszanek paszowych na wskaźniki metabolizmu, zdrowotność i wzrost szczurów oraz indyków”. Bezpośrednim powodem zainteresowania tym zagadnieniem były częste spory producentów i odbiorców pasz dla drobiu, rozstrzygane przez sądy powszechne w żmudnym postępowaniu, z wykorzystaniem kontrowersyjnych, często wykluczających się ekspertyz, prezentowanych przez biegłych z zakresu chorób ptaków oraz paszoznawstwa i żywienia zwierząt.

100 lat badań naukowych nad żywieniem drobiu, cz. II

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk; AVICONS

 


W „Hodowcy Drobiu” nr 2/2017, na stronach 28-33, przedstawiono część historii rozwoju badań naukowych nad żywieniem drobiu z uwzględnieniem czołowych ośrodków badawczych i tematyki dotyczącej znaczenie w żywieniu ptaków białka, energii, witamin i chorób drobiu związanych z ich niedoborem lub brakiem. 

Rozporządzenie MRiRW dotyczące wirusa grypy ptaków – większe zaostrzenia

Dnia 20 marca br. minął termin zgłaszania uwag przez poszczególne Ministerstwa do rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Trzy warianty ptasiej grypy mogą zagrozić europejskiej produkcji drobiarskiej

Krajowe agencje weterynaryjne potwierdziły wystąpienie nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu komercyjnego we Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie (Wielka Brytania). 

Kontrowersje wokół oznakowania jaj z wolnego wybiegu

21 marca upłynął okres 12 tygodni od wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego zakazu wypuszczania drobiu na wybiegi. Jest to czas, po którym jaja wyprodukowane przez kury nioski pozostające w budynkach, nie mogą być sprzedawane jako tzw. jaja pochodzące z chowu wolno wybiegowego.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy