Korzyści ze stosowania owadów w żywieniu drobiu

Maciej Kucharski; Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w WarszawieIstotnym czynnikiem wpływającym na produkcyjność zwierząt jest właściwe żywienie. Prawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa zapewnia podaż wszystkich niezbędnych składników pokarmowych dla zwierzęcia. W skład dawki żywieniowej poza tłuszczami, witaminami, składnikami mineralnymi wchodzi białko. Różne gatunki zwierząt, w zależności od stopnia rozwoju i produkcyjności wymagają różnego udziału białka w codziennej dawce pokarmowej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.