Strefa Drób

Hodowca Drobiu 5/2017

Autoszczepionki - eksperyment, czy też ważne narzędzie w profilaktyce chorób zakaźnych?

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 


Szczepienia to obecnie najważniejszy element w profilaktyce chorób zakaźnych drobiu, jak również innych zwierząt gospodarskich. Głównym celem szczepień jest zapobieganie rozwojowi zakażeń lub też łagodzenie przebiegu (objawów klinicznych) infekcji. Podanie szczepionki prowadzi do wzrostu odporności swoistej względem czynników infekcyjnych zawartych w stosowanym biopreparacie. Podobne działanie posiadają również autoszczepionki. Czym jednak różnią się od standardowo podawanych preparatów komercyjnych i kiedy zdecydowanie warto rozważyć ich użycie we własnym stadzie?

Stres cieplny u drobiu jak walczyć z nim w dzień, jak zapobiegać w nocy?

Marcin Barabasz; VETLINES


Podczas cyklu produkcyjnego – szczególnie w okresie letnim – istotnym zagrożeniem jest stres cieplny, wynikający z zachwiania równowagi pomiędzy ciepłem wytworzonym przez organizm drobiu, a ciepłem wydzielonym przez niego do otoczenia.

Zachować zdrowe jelita u drobiu

Agnieszka Wilczek-Jagiełło; Lublin

 


Przez wiele lat uważano, że jedyną rolą jelit jest wchłanianie składników odżywczych niezbędnych dla rozwoju każdego organizmu i przyrostów masy ciała. Wraz ze wzrostem wiedzy odnośnie fizjologii układu pokarmowego wiemy obecnie, że zadania jelit są o wiele większe i obejmują nie tylko funkcje trawienne, ale w bardzo dużej mierze także immunologiczne. Niezwykłą rolę przypisuje się także pożytecznym bakteriom bytującym w jelitach.

Żywienie towarowych kurek leghorn paszą o stopniowo obniżanym poziomie białka

Alina Rachwał; Poznań

 


Przez wiele lat celem większości badań było ustalenie minimalnych potrzeb pokarmowych ptaków. Wraz z wprowadzeniem fazowego żywienia kur nieśnych zwrócono uwagę na określenie optymalnego zapotrzebowania kur na składniki pokarmowe. 

Żywienie drobiu podczas wysokich temperatur

Bartosz Korytkowski; Bydgoszcz

 


Wysoka temperatura jest jednym z czynników mających wpływ na zdrowie i kondycję ptaków a poprzez to, także na wynik produkcji, masę ciała i nieśność. Umiejętność przeciwdziałania skutkom wywołanym przez wysokie temperatury jest jednym z podstawowych elementów dzisiejszego chowu drobiu.

Znaczenie biologiczno-ekologiczne wybranych produktów ziołowych stosowanych w chowie brojlerów oraz kur niosek

Henryk Maciołek; SITR Piotrków Tryb.

 


Mimo ogromnego postępu w rozwoju cywilizacyjnym w ludzkości w każdej niemal dziedzinie, społeczeństwo europejskie jak i światowe, zarówno zapóźnione w rozwoju gospodarczym, jak i najbardziej ekonomicznie rozwinięte narażone jest na jakość produktów żywnościowych, które nie zawsze są bezpieczne dla dalszego rozwoju populacji ludzkiej.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy