Dostępność na rynku krajowych białkowych materiałów paszowych. Wielkość upraw w Polsce, ceny skupu i zakupu, jakość materiału

Anita Zaworska; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuW celu maksymalnego wykorzystania potencjału genetycznego zwierzęta wymagają szczególnego żywienia, polegającego na dokładnym pokryciu wysokiego zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Racjonalne żywienie wymaga więc dostarczenia im w paszy odpowiedniej ilości wysokiej jakości białka, energii, składników mineralnych, witamin oraz dodatków paszowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.